Меню

Избрани новини

Ексклузивно

Въвеждане на ERP системи в креативните индустрии

През последните години с процесите на глобализация във всяка сфера на бизнеса изключително много се говори за необходимостта от оптимизиране на комуникацията и управлението на компаниите. Практиката доказва, че ефективното управление и взаимодействие с потребителите е невъзможно без навлизането на т. нар. CRM и ERP системи. Артистичните сфери на бизнеса не правят изключение – често компаниите тук работят по проекти, свързващи множество артисти и потребители от различни точки на света. Информационният оборот е изключително голям и склонен към неефективен хаос и екстензивни практики. Оказва се, че в световен мащаб без използването на такива системи компаниите практически не успяват да заявят пазарно присъствие и да бъдат конкурентноспособни.

Типичен пример за това явление е историята на „Зографик филм“. Българската продуцентска компания над 20 години устойчиво се развива в областта на производството на аудиовизуални продукти – рекламни, анимационни и документални филми и специални ефекти. През последните 3 години развитието на „Зографик филм“ среща сериозни пречки под формата на липса на достатъчен контрол върху информацията, заявките и въобще всички комуникационни потоци - и оттам липса на гъвкавост и ефективност на управленските решения. Това поставя компанията в неизгодно маркетингово положение и създава непостоянство в присъствието й на пазара на визуални продукти и услуги.

Ситуацията подтиква управленския екип да потърси решение и то се появява под формата на възможностите, които предоставя Програма „Иновации и конкурентоспособност“, финансирана от Европейски фонд за регионално развитие. По проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ „Зографик филм“ получава мощен инструмент за менажиране на дейността си  – сертифицирана система за управление ERP в съответствие с изискванията на националните и международни стандарти (БДС EN ISO 14001). За обслужване на ERP системата в проекта „Зографик филм“ придобива и високотехнологични сървъри и съответното мрежово оборудване.

Системата има съществени предимства пред всички готови решения, които е изпробвал до този момент екипът на фирма „Зографик филм“ – ERP системата е конструирана според браншовите и индивидуалните нужди на компанията, тя е гъвкава и е предвидена да се развива заедно с компанията, посрещайки предизвикателствата на пазара. Системата е от изключително значение за пазарните позиции на „Зографик филм“ – установяване и менажиране на комуникацията с крайния клиент и възможността за оптимално използване на всички ресурси на компанията както по вътрешни, така и по международни проекти. По този начин компанията успява да си осигури възможност за усвояване на нови пазари и клиенти, но също и устойчивост по отношение на управленски капацитет и добър потенциал за бъдещо развитие.Етикети Зографик филм

Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар


Попитай Елза